ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមថែរក្សាសុខ...

សូមថែរក្សាសុខភាព ចំពោះធាតុអាកាសត្រជាក់នេះ ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតទៅ…

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់