ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយស៊ែរបន្...

សូមជួយស៊ែរបន្តបងប្អូន ដើម្បីឲ្យម្ចាស់បាត់របស់ ដឹងផង….

0

សៀមរាប: យោងតាមផេក អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសៀមរាប បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នេះថា សូមជូនដំណឹងដល់ លោក ញឹម ឈឿង ឬបងប្អូនណាបានស្គាល់ សូមជម្រាបគាត់ឲ្យបានដឹងផង ។ ដោយមានបងប្អូនប្រជពលរដ្ឋរើសបានកាបូប និងមានឯកសារដូចខាងក្រោម៖ សូមទំនាក់ទំនងមកផ្នែកអត្តសញ្ញាណកម្មក្រុងសៀមរាប តាមរយ:ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៣ ៩៣១ ០០៦ , ០៦៧ ៦៦៦ ២៦៦ ៕

មតិយោបល់