ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ចាប់ពីស្អែកនេះអាចមាន ភ្លៀងធ្លាក់ ផ្គរ រន្ទះ ផងដែរ…

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិមយ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់