ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗ បងប្អូ...

ត្រៀមៗ បងប្អូន! អ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដឹងភ្លើងដាច់ថ្ងៃណាដែរទេ?

0

បន្ទាយមានជ័យ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមអញ្ជើញមើលសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោមនេះ!…

មតិយោបល់