ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧...

ចាប់ពីថ្ងៃទី៧-១៣មេសានេះ កម្ពុជាទទួលរងឥទិ្ធពលពីជ្រលងនៃសម្ពាធទាបឥណ្ឌា និងខ្យល់អាគ្នេយ៍ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់