-

សូមពលរដ្ឋតាមខេត្តមួយចំនួននេះ ប្រុងប្រយ័ត្ន! ចំពោះភ្លៀងលាយឡំផ្គរ រន្ទះ ពីបង្គួរទៅខ្លាំង និងខ្យល់កន្ត្រាក់មានល្បឿនខ្លាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤-១៦ ឧសភា

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់