ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មានភ្លៀងធ្លាក...

មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម នៅផ្នែកខ្លះនៃក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

0

ឧត្តរមានជ័យ: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម នៅផ្នែកខ្លះនៃក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ៕

មតិយោបល់