បន្ទាប់ពីភ្លៀងរួចបណ្តាលមានទឹកលិចតំបន់មួយចំនួនក្នុងស្រុកសាលាក្រៅ

ប៉ៃលិន: យោងតាមផេករបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ យប់ មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមខ្សោយទៅបង្គួរ ស្ទើរទូទាំងខេត្តប៉ៃលិន បង្កបណ្តាលមានជំនន់ទឹកភ្លៀង (ជំនន់រហ័ស) ក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងស្រុកសាលាក្រៅ៕

 

មតិយោបល់