-

សមត្ថកិច្ចអធិការដ្ឋានស្រុកឧដ្គុង ដាក់បារាសបិទចរាចរទាំងស្រុង មិនអនុញ្ញាតឲ្យឡានធំបើក ដោយមូលហេតុទឹកលិចផ្លូវ…

កំពង់ស្ពឺ: (ព័ត៌មានបឋម) នៅវេលាម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ៥ ផ្សារឧដ្គុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ សមត្ថកិច្ចអធិការដ្ឋានស្រុកឧដ្គុង ដាក់បារាសបិទចរាចរទាំងស្រុង មិនអនុញ្ញាតឲ្យឡានធំបើក ដោយមូលហេតុទឹកលិចផ្លូវ នៅក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងសម្រួលឲ្យធ្វើដំណើរទៅផ្លូវវៀងវិញ៕

មតិយោបល់