ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីកំពង់...

អគ្គិសនីកំពង់ចាម ផ្ដាច់ភ្លើងក្រុងកំពង់ចាម មួយម៉ោង នៅថ្ងៃស្អែក

0

ភ្នំពេញ: អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានជូនដំណឹងពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីរយ:ពេលមួយម៉ោងនៅក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម ចាប់ពីម៉ោង៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង៩៖០០នាទីព្រឹក។ ការផ្ដាច់ភ្លើងនេះ គឺធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើការជួសជុលក្បាលកាប MV ២២គីឡូវ៉ុល លើបង្គោល MV ជាប់នឹងកាប៊ីន S04៕

Kg Cham_edc_06-09-16

មតិយោបល់