ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ គិតត្រឹមថ្ងៃ៣...

គិតត្រឹមថ្ងៃ៣១សីហា ឆ្នាំ២០១៦រដ្ឋបាលរាជធានីបានផ្លាស់ប្តូរអំពូលបានចំនួន ៤.៧៥១អំពូល ស្មើនឹង ១៣៦ផ្លូវ លើ៤០៨ផ្លូវ

0

ភ្នំពេញ: ភ្លើងបំភ្លឺសាធារណ: គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់លើកមុខមាត់រាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូចជារួមចំណែកក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព​ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។ ដោយមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍និងសារ:សំខាន់នេះហើយទើបរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអំពូលបំភ្លឺសាធារណ:ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ទៅជាប្រភេទអំពូល LED ដើម្បីធានាការបំភ្លឺក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានល្អប្រសើរ ហើយបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាន​ផ្លាស់ប្តូរអំពូល​បានចំនួន ៤.៧៥១អំពូលហើយ ស្មើនឹង ១៣៦ផ្លូវ ក្នុងគម្រោងផ្លូវទាំងអស់ចំនួន ៤០៨ផ្លូវ។

នេះបើយោងតាមការបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយ:ប្រព័ន្ធសង្គមហ្វេកបុករបស់លោកប៉ា សុជាតិវង្សអភិបាលរាជធានី ដោយក្នុងបណ្តាញសង្គមនេះបានសរសេរថា«ភ្លើងបំភ្លឺ​សា​ធារណ: គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់លើកមុខមាត់រាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូចជារួមចំណែកការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ ល្ងាចមិញនេះ ខ្ញុំបានដឹកនាំប្រជុំត្រួត​ពិនិត្យ​ការងាររៀបចំ និងផ្លាស់ប្តូរអំពូលបំភ្លឺសាធារណ:ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ជាប្រភេទអំពូលLED ដើម្បីធានាការបំភ្លឺក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឱ្យបានល្អប្រសើរ។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ យើងបានផ្លាស់ប្តូរអំពូលបានចំនួន ៤.៧៥១អំពូល ស្មើនឹង ១៣៦ផ្លូវ ក្នុងគម្រោងផ្លូវទាំងអស់ចំនួន ៤០៨ផ្លូវ។ ខ្ញុំនឹងជូនបងប្អូននូវតារាងផ្លូវ​ទាំង​១៣៦នេះ ហើយប្រសិនបើមានខូច ឬដាច់ សូមរាយការណ៍មកភ្លាម។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ៤ ទៅ ៥ខែទៀត បងប្អូននឹងសប្បាយរីករាយ ក្រោយពីភ្លើងបំភ្លឺសាធារណ:ផ្លាស់ប្តូរ​បាន ១០០ភាគរយ»៕

សាលាក្រុង

មតិយោបល់