ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្ដាច់ភ្លើងនៅ...

ផ្ដាច់ភ្លើងនៅភ្នំពេញ រយៈពេល៣ថ្ងៃជាប់គ្នា

0

ភ្នំពេញ: តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងធ្វើការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅរាជធានីភ្នំពេញ រយ:ពេល៣ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

បើតាមអគ្គិសនីកម្ពុជា ការផ្ដាច់ភ្លើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល គឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យក្រុមការងារអនុវត្តការជួសជុល ផ្លាស់ប្ដូរ ដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញ បង្កលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងពីការផ្ដាច់ភ្លើងបណ្ដោះអាសន្នទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

edc_pp_21-09-16

Loading...