ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កម្ពស់ទឹក​ជំន...

កម្ពស់ទឹក​ជំនន់​តាម​បណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រ​ សម្រាប់ថ្ងៃទី៦ វិច្ឆិកា​

0

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​​៦​ ​​ខែវិ​ច្ឆិ​កា​ ​ឆ្នាំ​២​០​១​៦​ ​នេះ​ ​ក្រ​សួ​ង​​​ធ​ន​ធា​ន​ទឹ​ក​ ​និ​ង​​​​ឧ​តុ​និ​យ​ម​ ​បា​ន​ប​ង្ហា​ញ​កា​រ​ព្យា​ក​រ​ណ៍​ ​ទឹ​ក​ជំ​ន​ន់​ ​តា​ម​ប​ណ្តា​ស្ថា​នី​យ​ជ​ល​​សា​ស្ត្រ​ ​ក្នុ​ង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុ​ជា​ ​ដែ​ល​​​មា​ន​​​ដូ​ច​ខា​ង​ក្រោ​ម​នេះ​៖​
flood

មតិយោបល់