ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជប៉ុនផ្ដល់រថយ...

ជប៉ុនផ្ដល់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់៤គ្រឿងឲ្យ​រដ្ឋបាលរាជធានី

0

ភ្នំពេញ: នៅបន្តិចទៀតនេះ ជប៉ុននឹងផ្ដល់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន៤គ្រឿងឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការជួយសង្រ្គោះប្រជាពលរដ្ឋពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ៕

photo_2016-11-07_10-36-25 photo_2016-11-07_10-36-24

មតិយោបល់