ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លោក យុន ឈុន្ន...

លោក យុន ឈុន្នី ចុះស្រាវជ្រាវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

0

ព្រៃវែង: នៅថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោក យុន ឈុន្នី អនុប្រធានក្រុមការងារ ចុះជួយស្រុកស្វាយអន្ទរបានជួយស្រាវជ្រាវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្ទួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកស្វាយអន្ទរ ដែលពុំទាន់បានទទួល ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះធ្វើរយ:ពេល២ឆ្នាំ ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតជាង ១ឆ្នាំ ពុំទាន់បានទទួល។
នៅពេលនេះ លោកបានជួយស្រាវជ្រាវរកឃើញចំនួន ៣១៨សន្លឹក និងបានឲ្យកម្លាំងនគរបាលចុះចែកជូននៅល្ងាចថ្ងៃនេះផងដែរ។

ប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង និងសូមថ្លែងអំណរគុណ ដល់លោក យុន ឈុន្នី និងក្រុមការងារួទាំងអស់ ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនជ័យជម្នះគ្រប់ពេលវេលាផងដែរ៕

photo_2016-11-13_21-43-21 photo_2016-11-13_21-43-26 photo_2016-11-13_21-43-29 photo_2016-11-13_21-43-33 photo_2016-11-13_21-43-37 photo_2016-11-13_21-43-41 photo_2016-11-13_21-43-45 photo_2016-11-13_21-43-49 photo_2016-11-13_21-43-53 photo_2016-11-13_21-43-57 photo_2016-11-13_21-44-02

មតិយោបល់