ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទូទាំងខេត្តសៀ...

ទូទាំងខេត្តសៀមរាប នឹងគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់

0

សៀមរាប: យោងតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នាថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ នឹងមានការផ្អាក ការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីទូតាំងខេត្តសៀមរាប ។

ក្នុងនោះដែរ អគ្គិសនីសៀមរាប ក៏បញ្ជាក់ពីមូលហេតុ នៃការផ្អាកចរន្តអគ្គិសនីផងដែរ គឺដើម្បីជួសជុលបណ្តាញបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់ (១១៥ KV) នៅអនុស្ថានីយ៏GS ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។ ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានតំបន់មួយចំនួនតូចមានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានដោយសារការផ្គត់ផ្គង់ពីម៉ាស៊ីន ១០MW ៕

អគ្គិសនី

មតិយោបល់