ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្មេងស្រីអាយុ...

ក្មេងស្រីអាយុ ១៩ ឆ្នាំ ប្រកាសលក់ព្រហ្មចារី ដើម្បីព្យាបាលជំងឺបងប្រុស

0

សារព័ត៌មានចិន បានរាយការណ៍មកថា ប្រទះជួបក្មេងស្រីនៅលើរថភ្លើងអាកាស បានសរសេរបដាប្រកាសលក់ ព្រហ្មចារីរបស់ខ្លួន ក្នុងតម្លៃ ២០ ម៉ឺនយ័ន ដើម្បីយកប្រាក់ព្យាបាលជំងឺរបស់បងប្រុសនាង ដែលកើតជំងឺមហារីក កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺជាទំងន់ ។

ក្មេងស្រីមានឈ្មោះថា សៀវ យាន មានអាយុ ១៩ឆ្នាំ រីឯបងប្រុសនាង ឈ្មោះថា សៀវ ហុង អាយុ ២៣ ឆ្នាំ អ្នកទាំងពីជាកូនកំព្រា ហើយប្អូនស្រីបានសរសេរបដាប្រកាស់ជា ព្រហ្មចារី ខ្លួនប៉ុន្មានជា ពីរ បីថ្ងៃ ហើយទាំងនៅតាមផ្លូវសាធារណ: និង ស្ថានីយ៍រថភ្លើង រហូតដល់ដំណឹងល្បីដល់ខាងភ្នាក់អ្នកកាសែតចិន ។

សូមបញ្ជាក់បន្ថែមថា ក្រុមភ្នាក់ងារកាសែតចិន បាននាំប្អូនស្រីទៅកាន់មន្ទីពេទ្យ នឹងជួយអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយសម្រាប់ប្អូនស្រីផងដែរ ៕

%e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9f%81%e1%9e%84%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b8-1 %e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9f%81%e1%9e%84%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b8-2 %e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9f%81%e1%9e%84%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b8-3 %e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9f%81%e1%9e%84%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b8-4 %e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9f%81%e1%9e%84%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b8-5

ប្រភព៖ Tvpool

មតិយោបល់