ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា ចាន់ វឌ្ឍនាកា...

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ជួបទូតជប៉ុនព្រឹកនេះ

0

កីឡាករ ចាន់ វឌ្ឍនាកា កំពុងជួបសំណេះសំណាលជាមន្ត្រីទូតជប៉ុន ប្រចាំកម្ពុជា មុនពេលចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននាពាក់កណ្តាលខែនេះ ដើម្បីចូលលេងឱ្យក្លឹបថ្មីឈ្មោះ FUJIEDA MYFC នៅលីគលំដាប់ទី៣។

មតិយោបល់