ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា ក្រសួងការពារជ...

ក្រសួងការពារជាតិ 0-0 ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង

0

លទ្ធផលក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួត ក្រសួងការពារជាតិ 0-0 ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង នៅស្តាតចាស់៕

មតិយោបល់