ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា លីគទី២កម្ពុជា...

លីគទី២កម្ពុជា ចាប់ផ្តើមថ្ងៃនេះមាន៤ប្រកួតនៅ៤ទីលានផ្សេងគ្នា

0

ការប្រកួតបាល់ទាត់លីគទី២របស់កម្ពុជា នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះ ដោយមាន៤ប្រកួតនៅ៤ទីលានផ្សេងគ្នា។

កាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖

ខេត្តស្វាយរៀង Vs គិរីវង់សុខសែនជ័យ ម៉ោង៣ ៣០នាទី កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង Vs អគ្គិសនីកម្ពុជា ម៉ោង ៣ ៣០នាទី កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

សាលាបាល់ទាត់ជាតិ Vs កំពង់ផែស្វ័យតខេត្តព្រះសីហនុ ម៉ោង ៣ ៣០នាទី ទីលានបាទី

សៀមរាបអង្គរអែហ្វស៊ី Vs ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ម៉ោង ៣ ៣០នាទី កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតតាមសប្តាហ៍នីមួយៗ Post News Media នឹងជម្រាបជូនលទ្ធផលតាមរយ:គេហទំព័ររបស់យើង។

Loading...