ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា Ronaldo ក្លាយ...

Ronaldo ក្លាយជាក្មេងរើសបាល់ ពេលទៅមើលកូនហ្វឹកហាត់

0

Cristiano Ronaldo បាននាំកូនរបស់គេ Cristiano Jr ទៅហ្វឹកហាត់បាល់ទាត់ជាលើកដំបូង ក្រោយពីរង់ចាំកូនប្រុសគ្រប់អាយុ និងរាងកាយសមល្មមនឹងអាចចូលហ្វឹកហាត់បាល់ទាត់ក្នុងវគ្គដំបូងបាន។

ក្នុងការហ្វឹកហាត់នោះដែរ Ronaldo បានយកចិត្តទុកដាក់មើលកូនហ្វឹកហាត់ណាស់ ដើម្បីជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត ក៏ដូចជាធ្វើជាឪពុកល្អមួយរូបផងដែរ។ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសថែមទៀតនោះ គឺគេឃើញ Ronaldo ធ្វើជាអ្នករើសបាល់ឱ្យក្រុមក្មេងៗហ្វឹកហាត់នោះទៀតផងដែរ។ ដោយអំពើរនេះ បានធ្វើឱ្យអ្នកក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេ៖

មតិយោបល់