ផ្ទះ ស្លាក ដាច់ភ្លើង

ស្លាក: ដាច់ភ្លើង

ខេត្ត និងខណ្ឌមួយចំនួន នឹងមានការដាច់ភ្លើងច្រើនថ្ងៃតាមម៉ោងកំណត់ ដោយសារមូលហេតុ…

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អ្នករស់នៅតាមបណ្ដាខេត្ត និងខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានដឹងដាច់ភ្លើង ៤ថ្ងៃ ដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរឫទេ?

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អ្នកមណ្ឌលគិរីត្រៀមៗ នឹងមានការដាច់ភ្លើងចាប់ពីថ្ងៃទី…

មណ្ឌលគិរីៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

តោះៗ អ្នកកំពង់ស្ពឺតិចអត់ដឹងថ្ងៃណាដាច់ភ្លើង ហើយដាច់ប៉ុន្មានថ្ងៃ!!!

អគ្គិសនីកំពង់ស្ពឺៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អ្នកស្ទឹងត្រែងតិចអត់ដឹងថ្ងៃដាច់ភ្លើង…!!

អគ្គិសនីស្ទឹងត្រែងៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អ្នកខេត្តស្វាយរៀង សូមត្រៀម នឹងមានករណីដាច់ភ្លើង

ស្វាយរៀងៈ យោងតាមផេកអគ្គិសនី ស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នាវេលាម៉ោង ១១ និង០០ នាទីព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន នៅបន្ទ...

ខណ្ឌទាំង ១២ និងខេត្តកណ្ដាល.កំពង់ស្ពឺ នឹងមានការដាច់ភ្លើង

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

អ្នកក្រចេះមានដឹងដាច់ភ្លើងថ្ងៃណាអត់?

អគ្គិសនីក្រចេះ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មានដឹងមូលហេតុដាច់ភ្លើងអត់អ្នកស្ទឹងត្រែង

អគ្គិសនីកម្ពុជាស្ទឹងត្រែងៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ខណ្ឌទាំង ១០និងខេត្តកណ្ដាល នឹងមានការដាច់ភ្លើង ៤ថ្ងៃ

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អ្នកខេត្តកំពង់ចាមត្រៀមៗ នឹងករណីដាច់ភ្លើង

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ត្រៀមៗ អ្នករស់នៅខណ្ឌទាំង ១១ នឹងមានការដាច់ភ្លើង ៤ថ្ងៃទៅតាមម៉ោងនីមួយៗ

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ករណីដាច់ភ្លើងនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ បណ្ដាលមកពីរថយន្ដបាញ់ស៊ីម៉ង់ក្រុមហ៊ុន យូណាយធីត មើឃ្យូរី គ្រុប ថយទាក់ខ្សែអ៊ី...

ភ្នំពេញៈ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ករណីដាច់ចរន្តអគ្គិសនីពីអនុស្ថានីយទី៨ (GS8-F15) មូលហេតុបណ្តាលមកពីរថយន្ដបាញ់ស៊ីម៉ង់របស់ក្រុមហ៊ុន យូណាយធីត មើឃ្យូរី គ្រុប ថយទាក់ខ្សែអ៊ីនធើ...

អ្នកសៀមរាបតិចអត់ដឹង ដាច់ភ្លើងថ្ងៃណាចុះ..!

អគ្គិសនីសៀមរាបៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ត្រៀមៗ អ្នកខេត្តស្វាយរៀងនឹងមានការដាច់ភ្លើង

ស្វាយរៀងៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ការផ្លាស់ប្ដូរនិងដំឡើងបរិក្ខារ បង្កឲ្យខណ្ឌទាំង១១ និងខេត្តកណ្ដាល ដាច់ភ្លើង ៤ថ្ងៃទៅតាមពេលវេលា

អគ្គសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ខណ្ឌទាំង ១១និងខេត្តកណ្ដាល នឹងមានការដាច់ភ្លើងតាមម៉ោង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ដល់១៩ ខែកក្កដា

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ត្រៀមៗបងប្អូន អាចមានការអាក់រអួល ឬដាច់ភ្លើងជាបន្តបន្ទាប់ តាមបណ្ដាខណ្ឌនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ខណ្ឌទាំង ១១នៃរាជធានីភ្នំពេញ នឹងមានការដាច់ភ្លើង

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព្រៃវែង កណ្ដាល និងខណ្ឌទាំង ៨នៃរាជធានីភ្នំពេញ នឹងមានករណីដាច់ភ្លើង

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអាន និងមើលសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អត្ថបទផ្សេងៗ