ផ្ទះ ស្លាក ដាច់ភ្លើង

ស្លាក: ដាច់ភ្លើង

ត្រៀមៗបងប្អូន អាចមានការអាក់រអួល ឬដាច់ភ្លើងជាបន្តបន្ទាប់ តាមបណ្ដាខណ្ឌនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ខណ្ឌទាំង ១១នៃរាជធានីភ្នំពេញ នឹងមានការដាច់ភ្លើង

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព្រៃវែង កណ្ដាល និងខណ្ឌទាំង ៨នៃរាជធានីភ្នំពេញ នឹងមានករណីដាច់ភ្លើង

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអាន និងមើលសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

សៀមរាប និងឧត្ដរមានជ័យ នឹងមានការដាច់ភ្លើង

អគ្គិសនីសៀមរាបៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អ្នកសៀមរាបត្រៀមៗ នឹងមានការដាច់ភ្លើងជាប់គ្នា​ ៤ថ្ងៃ

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ខណ្ឌទាំង ៨ និង ៣ខេត្តទៀត នឹងមានការដាច់ភ្លើង ៤ថ្ងៃ…

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ខណ្ឌទាំង៩ និងខេត្តកណ្ដាល នឹងមានការដាច់ភ្លើង តាមតំបន់ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ដល់២៤…

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អ្នកខេត្តក្រចេះ ត្រៀមៗ នឹងមានការដាច់ភ្លើង

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ខេត្ដស្វាយរៀង នឹងមានការដាច់ភ្លើង..

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ត្រៀមៗ អ្នករស់នៅខណ្ឌទាំង១២ ខេត្តកណ្ដាល និងព្រៃវែង នឹងមានការដាច់ភ្លើង

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមមើល និងអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

អ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រៀមៗ នឹងមានការដាច់ភ្លើង ឬរអាក់រអួលញឹកញាប់

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ក្រុមហ៊ុន RHLH ប្រើអេស្កាវ៉ាទ័រកាយដីដាក់លូ ប៉ះខ្សែបណ្តាញ MV បណ្ដាលឲ្យដាច់ភ្លើង ២ខណ្ឌ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញៈ យោងតាមផេកអគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញផ្សាយ ករណីដាច់ចរន្តអគ្គិសនីពីអនុស្ថានីយទី៣ (GS3-F3A) មូលហេតុដោយសារក្រុមហ៊ុន RHLH ប្រើអេស្កាវ៉ាទ័រកាយដីដាក់លូ ប៉ះខ្សែបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យម...

ខេត្តសៀមរាប នឹងមានការដាច់ភ្លើងព្រឹកដល់ល្ងាចជាបន្តបន្ទាប់ តាមតំបន់មួយចំនួន

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានខាងក្រោមនេះ៖

អ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺ ត្រៀមៗ នឹងមានការដាច់ភ្លើង

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

រថយន្តបាញ់ស៊ីម៉ង់ នៅការដ្ឋានសាងសង់បុរីខេអិន ធ្វើឲ្យប៉ះខ្សែបណ្តាញ (MV) បណ្ដាលឲ្យដាច់ភ្លើង ២ខណ្ឌនៅរាជធានីភ្...

ភ្នំពេញៈ យោងតាមផេកអគ្គិសនី-EDC បានចេញផ្សាយករណីដាច់ចរន្តអគ្គិសនីពីអនុស្ថានីយទី១២ (GS12-F2) មូលហេតុបណ្តាលមកពី ការដ្ឋានសាងសង់បុរីខេអិន ប្រើរថយន្តបាញ់ស៊ីម៉ង់ ធ្វើឲ្យប៉ះខ្សែបណ្តាញត...

ត្រៀមៗ អ្នករស់នៅខណ្ឌទាំង ៨នេះ នឹងមានការដាច់ភ្លើង

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអាន និងមើលសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ត្រៀមៗ​ អ្នកខេត្តស្វាយរៀង នឹងមានការដាច់ភ្លើងជាច្រើនទីតាំង

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ត្រៀមៗ ខណ្ឌទាំង ១០និងស្រុកអង្គស្នួល ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០មេសាដល់ទី៣ឧសភា មានការដាច់ភ្លើង

អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អ្នកមណ្ឌលគិរី នៅក្រុងសែនមនោរម្យ និងស្រុកអូររាំង នឹងមានការដាច់ភ្លើង

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ធាតុអាកាសក្ដៅ ត្រៀមៗបងប្អូន! មានការដាច់ភ្លើងជាបន្តបន្ទាប់ នៅខេត្តសៀមរាប

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អត្ថបទផ្សេងៗ