ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា វិធីផ្ទេរឯកសា...

វិធីផ្ទេរឯកសារពីទូរសព្ទ iPhone ចាស់ទៅ iPhone ថ្មី ដោយមិនចាំបាច់ប្រើកុំព្យូទ័រ

0

ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញ iCloud ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យទៅរក្សាទុក (Backup) នោះអ្នកអាចផ្ទេរ ឬបញ្ចូនទិន្នន័យរបស់ខ្លួនដោយឥតខ្សែតាមរយ:សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នេះបាន ពីទូរសព្ទ iPhone ចាស់ ទៅ iPhone ថ្មីដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើកុំព្យូទ័រក៏បាន តាមរបៀបខាងក្រោម៖

១- នៅលើ iPhone ចាស់ សូមភ្ជាប់អិុនធើណែតតាមប្រព័ន្ធ WiFi

២- ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Settings លើ Home screen រួចចុចលើ iCloud

៣- បន្ទាប់មក ចុចលើ Backup រួចចុចលើ Back Up Now

៤- បន្ទាប់ពីដំណើរការ Backup ចប់ សូមបិទទូរសព្ទ iPhone ចាស់របស់អ្នក រួចដកស៊ីមកាតចេញ (ប្រសិនបើអ្នកមិនមាន​ស៊ីមកាតថ្មី ឬដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ iPhone ថ្មី)។

៥- សូមស៊កស៊ីមកាតនោះចូលក្នុងទូរសព្ទ iPhone ថ្មីរបស់លោកអ្នក រួចបើកទូរសព្ទឡើង

៦- រួចចុចដំឡើងការប្រើប្រាស់របស់វា (ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីមើលពីវិធីដំឡើង)

៧- ក្រោយពីពេលដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសយកភាសា និងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ WiFi លើវាហើយ សូមចុចលើ Restore from iCloud backup។

៨- ចុះឈ្មោះជាមួយគណនី iCloud របស់លោកអ្នក ដែលប្រើប្រាស់លើទូរសព្ទ iPhone ចាស់

៩- ចុច Next រួចចុចយល់ព្រម ‘Agree’ និង Confirm ចំពោះលក្ខន្តិក:ផ្សេងៗដែលកំណត់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Apple

១០- ជ្រើសរើសឯកសារដែលលោកអ្នកបានធ្វើការ Backup ថ្មីៗ ឬចុងក្រោយ (ប្រសិនបើមានច្រើន)

១១- បញ្ចូលលេខសម្ងាត់គណនី iCloud របស់លោកអ្នក (ប្រសិនបើមានការទាមទារ) ជាការស្រេច៕

ប្រភពព័ត៌មាន: imore

មតិយោបល់