ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា គន្លឹះជុសជុលគ...

គន្លឹះជុសជុលគណនី iCloud លើ iPhone កុំឱ្យលោតចេញសំណើរទាមទារឱ្យចុះឈ្មោះដដែលៗ

0

លោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរសព្ទដៃស៊េរី iPhone ឬក៏ iPad ប្រហែលជាធ្លាប់ជួបប្រទះហើយនូវសំណើរឱ្យចុះឈ្មោះចូលប្រើគណនី iCloud ជាពិសេស ក្រោយពេលដែលខ្លួនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព (update) ប្រព័ន្ធ iOS របស់ iDevices (iPhone, iPad, & iPod Touch) ទាំងនោះតែម្តង។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏គួរឱ្យរំខាននេះ លោកអ្នកអាចអនុវត្តតាមជំហានជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោម៖

លក្ខខណ្ឌអនុវត្ត៖

> iOS Devices របស់លោកអ្នក មានភ្ជាប់អិុនធើណែតតាម
> លោកអ្នកមានគណនី iCloud ផ្ទាល់ខ្លួនមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើ iOS Devices

របៀបអនុវត្ត៖

ដំបូង សូមបើកកម្មវិធី Settings រួចចុចលើ iCloud ហើយចុចលើ Sign Out នៅផ្ទាំងកម្មវិធីខាងក្រោម

– បន្ទាប់មក ចុចលើ Sign Out ក្នុងមឺនុយ Popup រួចចុចលើ Delete from My iPhone នៅមឺនុយ Popup ទីពីរ

– បន្ទាប់មកទៀត សូមជ្រើសរើសថាតើ ត្រូវទុក ឬមិនទុកទិន្នន័យ Contact, Reminder, News, និង Safari នៅលើទូរសព្ទ iPhone របស់លោកអ្នក

វាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់អ្នក ដើម្បីបិទមុខងារ Find My iPhone ប្រសិនបើវាបើក រួចចុចលើ Turn Off

– សូមរង់ចាំរហូតដល់ការ Sign Out ចប់ បន្ទាប់មក សូមចុចបិទ/បើក iPhone របស់អ្នក ដោយចុចជាប់លើប៊ូតុង‘បិទ/បើក’ និងប៊ូតុង‘បន្ថយសំឡេង’ដំណាលគ្នា (សម្រាប់ iPhone 7/ 7 Plus) ឬចុចជាប់លើប៊ូតុង‘បិទ/បើក’ និងប៊ូតុង‘Home’ ដំណាលគ្នា (សម្រាប់ iPhone ឬ iPad ស៊េរីមុនៗ) រហូតដល់អេក្រង់រលត់រួចឆេះឡើងវិញ។

– ជាចុងក្រោយ សូមចូលទៅកាន់កម្មវិធី Settings ហើយចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី iCloud ឡើងវិញ ជាការស្រេច៕

មតិយោបល់