ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា HTC Vive ម៉ាស...

HTC Vive ម៉ាស៊ីនទស្សនីយភាពបំពាក់ Wi-Fi ដ៏អស្ចារ្យ​

0

Vive គឺជាឧបករណ៍និម្មិតនូវទស្សនីយភាពដ៏រស់រវើក (Virtual Reality) ហើយត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន HTC ដែលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Valve។ វាបានពាំនាំនូវបច្ចេកវិទ្យាដ៏រស់រវើកមួយជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោក។ បច្ចុប្បន្ននេះ Vive ក៏បានដាក់បញ្ចូលនូវបច្ចេកវិទ្យា Wireless ផងដែរ សម្រាប់ការកម្មង់ទិញគឺមានតម្លៃ ២២០ ដុល្លារ ទីផ្សារនៅប្រទេសចិន។
htc-vive-mixed-reality
សូមមើលនូវសមត្ថភាពនិងការប្រើប្រាស់របស់ Vive តាមរយ:វីដេអូខាងក្រោម៖

មតិយោបល់