ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា អ្នកប្រើប្រាស...

អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone/iPad ថ្មីថ្មោង ពិតជាចង់ដឹងអត្ថន័យនិម្មិតសញ្ញាទាំងនេះ

0

សម្រាប់អ្នកដែលចាប់ផ្តើមប្រើ iPhone/iPad ថ្មីថ្មោង ប្រហែលជាមានការងឿងឆ្ងល់ទៅលើនិម្មិតសញ្ញាតំណាងឲ្យការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ មួយចំនួននៅលើប្រព័ន្ធ ​iOS ដោយសារតែ មិនធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនពន្យល់ប្រាប់ជាក់លាក់ ឬមិនបានអានការណែនាំច្បាស់លាស់មុននឹងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ផលិតផល ​iDevices។

ដូច្នេះ​ Post Tech សូមបកស្រាយអំពីនិម្មិតសញ្ញាដែលលេចឡើងនៅរបាអេក្រង់ផ្នែកខាងលើនៃ iPhone/iPad មកពន្យល់ជាភាសាខ្មែរជូនលោកអ្នក តាមការបង្ហាញខាងក្រោម៖

មតិយោបល់