សៀវភៅរូបមន្តកម្មវិធី Excel ជាភាសាខ្មែរ ងាយយល់!

Excel គឺជាកម្មវិធីរដ្ឋបាល ប្រើសម្រាប់គណនាលេខ, កត់ត្រាចំណូល​/ចំណាយ , បង្កើតជាតារាងរាយឈ្មោះបុគ្គលិក និងចងក្រងជារូបមន្តសម្រាប់ងាយស្រួលទុកប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយ។

ជាងនេះទៅទៀត កម្មវិធី Excel មានតម្រូវការប្រ់ើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំង នៅគ្រប់ការិយាល័យជាន់ថ្នាក់ ហេតុដូចនេះ​ សូមប្រិយមិត្តចាប់ផ្ដើមសិក្សាវា តាមរយ:សៀវភៅរូបមន្ត Excel ថ្នាក់ដំបូងជាភាសាខ្មែរ ដែលងាយស្រួលយល់ ពីឥឡូវនេះ ឲ្យហើយទៅ។

ចុចដោនឡូដ៖ សៀវភៅរូបមន្តកម្មវិធី Excel ងាយយល់

មតិយោបល់