ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Samsung លាក់ត...

Samsung លាក់តួលេខ Galaxy Note 7 ដែលកើតមានបញ្ហា

0

អាមេរិក៖ យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Phone Arena បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Samsung បានលាក់តួលេខស្មាតហ្វូន Galaxy Note 7 ដែលត្រូវប្រមូល និងបានលាក់ព័ត៌មាន​មួយចំនួន​ទាក់ទងនឹងបញ្ហា​ដែលកើតមានថ្មីៗនេះ។

តាមការបញ្ជាក់របស់​ Phone Arena បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងប្រមូលស្មាតហ្វូន Galaxy Note 7 ចំនួន ២.៥លានគ្រឿងនៅជុំវិញពិភពលោកមកផ្លាស់ប្ដូរថ្មីឲ្យអថិតិជនវិញ ខណ:ដែល​នៅក្នុង​សេចក្ដីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថា មានត្រឹមតែ ៣៥គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ ដែលមានបញ្ហា។

ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទូរស័ព្ទអាមេរិក Verizon បានបញ្ជាក់ថា បើសិនជាករណីប្ដូរថ្មីចំពោះ Galaxy Note 7 នោះ ក្រុមហ៊ុនឹងចេញថ្លៃផ្លាស់ប្ដូរ ខណ:ដែល Sprint និង T-Mobile បានផ្អាកការលក់ជា​បណ្ដោះ​អាសន្ន។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលកើតមានចំពោះ Galaxy Note 7 ក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏បានចេញសេចក្ដីប្រកាស និងសុំទោសចំពោះអថិតិជន ហើយបានប្រកាសថា នៅពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេត៕

samsung-galaxy-note-7-risk

មតិយោបល់