ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា របាយការណ៍៖ iP...

របាយការណ៍៖ iPhone 7 លក់មិនសូវដាច់ដូច iPhone 6

0

អាល្លឺម៉ង់: របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា តួលេខនៃការលក់ iPhone 7 និង iPhone 7 Plus មាន​ចំនួនទាបជាង​ឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ជាក់ថា ការលក់មានចំនួនកើនឡើង​លើសពីការ​រំពឹងទុក។

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ GfK របស់អាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញថា តួលេខនៃការលក់ iPhone 7 និង iPhone 7 Plus នៅសប្ដាហ៍ដំបូងមានចំនួនទាបជាង​ឆ្នាំមុនរហូតដល់ ២៥ភាគរយ ប៉ុន្តែស្ថាប័នមួយនេះ មិនបានបញ្ជាក់​ពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះឡើយ។

ផ្ទុយពីនេះ ក្រុមហ៊ុន Apple បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានឧស្សាហកម្មតៃវ៉ាន់ DigiTimes ថា តួលេខដែល​ចេញ​ផ្សាយដោយ GfK នោះគឺមិនមែនជាតួលេខពិតឡើយ ប៉ុន្តែ Apple មិនបានបញ្ជាក់ពីតួលេខពិតប្រាកដឡើយ។

ក្រុមហ៊ុន​ Apple ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថា បាន​ត្រៀមទុក iPhone 7 និង 7 Plus ចំនួន ១០០លានគ្រឿងសម្រាប់ទុកលក់នៅចុងឆ្នាំនេះ ដែលលើសពីកាលឆ្នាំមុន៕

an-iphone-7-is-displayed-during-an-apple-media-event-in-san-francisco

apple-iphone7-7plus

iphone7-plus-jet-black

Loading...