ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា អាល្លឺម៉ង់ ស្...

អាល្លឺម៉ង់ ស្នើឲ្យ Facebook ឈប់ប្រមូល និងលុបទិន្នន័យអ្នកប្រើ WhatsApp ជាបន្ទាន់

0

អាល្លឺម៉ង់: រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ បានស្នើដល់ក្រុមហ៊ុន​ Facebook បញ្ឈប់ការប្រមូលទិន្នន័យ​របស់​អ្នកប្រើ​កម្ម​វិធី WhatsApp នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ព្រមទាំងលុបចោលទិន្នន័យនោះជាបន្ទាន់ ព្រោះទង្វើមួយនេះវា​បាន​ខុសពីច្បាប់របស់​ប្រទេស និងបានរំលោភលើ​សេចក្ដីទុកចិត្ត។

គណ:កម្មការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ​ និងសេរីភាពរបស់អាល្លឺម៉ង់ បានបញ្ជាក់ថា Facebook មិនបានសហការ​ជា​មួយ​រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ទិន្នន័យ ឬព៍ត៌មានផ្សេងៗដល់​រដ្ឋាភិបាល ទាក់ទងនឹងបទឧក្រិដ្ឋ ឬបទល្មើស​ណាមួយឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ បែរជាចេញច្បាប់ថ្មី ដោយប្រមូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើ WhatsApp ទៅរក្សាទុក​ផ្ទាល់​ខ្លួនទៅវិញ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា WhatsApp បានត្រូវបាន Facebook ក្នុងតម្លៃ ១៩ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដោយ​គិតមកដល់ពេលនេះ មានអ្នកប្រើចំនួន ៣៥លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់៕

facebook-whatsapp
Loading...