ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Google ធ្វើកា...

Google ធ្វើការបន្លាចពួកយើងដោយហ្គេមគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ហៅថា Halloween doodle

0

បរទេស: ជាមួយនិងជំនួយរបស់លោកអ្នក, Momo មានខ្មោចជាច្រើនមករំខានក្នុងពេលតែមួយនៃការសង្គ្រោះសាលារៀននាង។ ដូចនេះ Google ត្រូវការជំនួយរបស់លោកអ្នក ដើម្បីសង្គ្រោះសាលារៀន Momo។

ឆ្នាំនេះHalloween doodle គឺជាហ្គេមកម្សាន្តដែរមានលក្ខណ:រន្ធត់ វាមានឆ្មាគួរឲ្យស្រលាញ់មួយក្បាល មានកម្លាំងវេទមន្ត ហើយធ្វើការប្រកួតប្រើថេរវេលាក្នុងការសង្គ្រោះសាលារៀននាង ចេញពីវិញ្ញាញអាក្រក់ ដែលបានអុកឡុក។ ការលេងដោយប្រើការអូសក្រវៀស Mouse ឡើងលើ ឬចុះក្រោម អូសឆ្វេង ឬអូសស្តាំ ឬ ប្រភេទជ្រុងផ្សេងៗ អ្នកធ្វើការបញ្ជាវេទមន្តខ្យល់ ដើម្បីកម្ចាត់រាល់អស់វិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយ ដែលនៅពាសពេញសាលារៀននាង។

សេចក្តីព្រមាន ហ្គេមមួយនេះគឺមានការញៀន។ អ្នកអាចរកឃើញលិ្បចដោយខ្លួនឯង ក្នុងកំឡុងពេលដែរអ្នកលេងវា៕

goo

មតិយោបល់