ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ទូរទស្សន៍ 5K ...

ទូរទស្សន៍ 5K LG នឹងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃក្រោម ១ពាន់ ដុល្លារ

0

Apple និង LG រួមគ្នាស្រាវជ្រាវផលិត​ទូរទស្សន៍ 5K LG UltraFine ជំនាន់ថ្មី ទំហំ ២៧ អ៊ីង មានកម្រឹត 5120 x 2880 resolution និងត្រូវបានកាត់បន្ថយតម្លៃដល់ទៅ ២៥ ភារយទៅលើផលិតផលដែលទើបតែចេញលក់ Mac Bookpro 2016 ដែលតម្លៃជាង ១២៩៩,៩៩ ដុល្លារ មកត្រឹមក្រោម ១០០០ ដុល្លារ។

ក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើផលិតផលទូរទស្សន៍ 4K ពីតម្លៃ ៦៩៩,៩៥ ដុល្លារ មកត្រឹម ៥២៤ ដុល្លារ និងទូរទស្សន៍ 5K LG UltraFine ដាក់លក់នៅខែធ្នូចុងឆ្នាំ២០១៦។

បញ្ជាក់នេះជាតម្លៃនៅបរទេស

lg-ultrafine-27-inch-5k-display-1-1280x720

មតិយោបល់