-

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ ចុះ MoU ជាមួយ UNDP បង្កើនផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដល់សង្គម

កាលពីម្សិលមិញនេះ ក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណ:នៃការយោគយល់ ជាមួយ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ក្នុងគោលបំណងបង្កើនផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដល់សង្គម ពោលគឺ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងបំផុតក្នុងប្រទេស ដែលធ្វើការលើផលប៉ះពាល់សង្គម។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ គ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្រោមមូលនិធិសម្រាប់ផលប៉ះពាល់សង្គមអង្គការសហប្រជាជាតិ UNSIF រវាង UNDP និងវិនិយោគិនក្នុងវិស័យឯកជន ក្នុងគោលបំណងធានាសម្រេចឲ្យបាននូវ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០។

UNSIF ជាទម្រង់ដ៏ពិសេសមួយនៃ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរួមគ្នា ដែលបណ្តាក្រុមអ្នកច្នៃប្រឌិត សហគ្រិន អ្នកផ្តល់ជំនួយ សប្បុរសជន វិនិយោគិនទាំងវិស័យសាធារណ: និងឯកជន អាចចូលរួមផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងវិនិយោគនានា ដើម្បីទទួលបាននូវផលចំណេញទាំងផ្នែកសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច។

យ៉ាងណាមិញ ចំពោះទំហំនៃមូលនិធិនេះ និងទំហំនៃការវិនិយោគ គឺពុំទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានឡើយ ប៉ុន្តែនៅពេលមូលនិធិនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង វានឹងការសហការជាមួយសហគ្រាសក្នុងស្រុក។

គួរជម្រាបដែរថា ភាពជាដៃគូរវាង UNDP និងក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ មានគោលបំណងបង្ហាញអំពី លទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនានា ក្នុងការរួមចំណែកដល់ ការទទួលជោគជ័យនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

ក្នុងនោះដែរ ក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ អាចចូលរួមបង្កើនផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានលើ ការអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយ:សកម្មភាពនានា រួមមាន ការផ្តល់នូវលំនៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ លក្ខខណ្ឌការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ផាសុកភាព និងការពារបរិស្ថាន។ល៕

មតិយោបល់