ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ត្រៀមបញ្ចុះតម...

ត្រៀមបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីទាបបំផុត ៤៨០៛/kWh ក្នុង១១តំបន់ នៅក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង រតនគិរី

0

នាពេលកន្លងមក អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានពិនិត្យ និងសម្រេចបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីនៅតំបន់ចំនួន ២៧២តំបន់ ក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន ២១ ហើយគ្រោងនឹងបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីនៅ ១១តំបន់ទៀតរួមមាន ខេត្តក្រចេះ ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងខេត្តរតនគិរី។

ថ្លៃអគ្គិសនីដែលគ្រោងនឹងបន្ថយនេះ គឺសម្រាប់វិក្កយបត្រថ្លៃអគ្គិសនី ចេញចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១៨ មានអត្រា នឹងប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

យ៉ាងណាមិញ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា សូមដាក់ «ឯកសារបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនី»នេះ ពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណ:ជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការពិនិត្យ និងអនុម័តទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់៕

មតិយោបល់