ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍ (...

អាហារូបករណ៍ (១០០%)របស់វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (តិចណូ)

0

វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (តិចណូ) បាន​បើក​សាខា​សាកលវិទ្យាល័យ​ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ដោយ​កម្មវិធី​សិក្សា សាស្ត្រាចារ្យ និង​សញ្ញាបត្រ ដូច​គ្នា​ និង​មាន​តម្លៃ​ស្មើ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា ភ្នំពេញ។
វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (តិចណូ) សាខា​សាកលវិទ្យាល័យ​ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ មាន​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ពេញលេញ (១០០%) សម្រាប់​ការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ពីរ​កម្រិត​គឺ កម្រិត​វិស្វករ​រយ:ពេល ៥ឆ្នាំនិង​កម្រិត​បរិញ្ញាបត្ររង​វិស្វកម្ម​រយ:ពេល​២ឆ្នាំ ដោយមាន​មាន​ជំនាញ​ឯកទេស​ដូចជា ៖
– វិស្វកម្ម​គីមី និង​អាហារ
– វិស្វកម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល និង​ស្ថាបត្យកម្ម
– វិស្វកម្ម​អគ្គិសនី ថាមពល និង​ទូរគមនាគមន៍
– វិស្វកម្ម​ឧស្សាហកម្ម និង​មេកានិក
បញ្ជាក់ ៖ ​កម្រិត​វិស្វករ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​ដោយ​ទទួល​ពាក្យ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ប្រកាស​លទ្ធផល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​ទុតិយភូមិ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ ​កម្រិត​បរិញ្ញាបត្ររង​វិស្វកម្ម​(មិនប្រឡង)​ទទួល​ពាក្យ​ជ្រើសរើស​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ប្រកាស​លទ្ធផល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​ទុតិយភូមិ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។

មតិយោបល់