ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព ផឹកកាហ្វេមួយថ...

ផឹកកាហ្វេមួយថ្ងៃ ៣ពែង ធ្វើឲ្យសុដន់រួមតូច

0

បរទេស: ការសិក្សាជាច្រើនបានរកឃើញថា ការទទួលទានកាហ្វេច្រើនពេកនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំហំសុដន់។ នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះមានស្ត្រីជាង ៣០០នាក់ ដែលបានសាកល្បងផឹកកាហ្វេ ៣ពែងក្នុងមួយថ្ងៃ។

លទ្ធផលបង្ហាញថា ការផឹកកាហ្វេបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យស្ត្រីស្ទើរតែពាក់កណ្តោល មានទំហំសុដន់តូចទៅៗ។

ទោះជាយ៉ាងណា ស្ត្រីមួយចំនួនយល់ថា ការទទួលទានកាហ្វេច្រើនអាចជំនួយដល់សុដន់ ប៉ុន្តែការគិតបែបនេះខុសហើយ។

ប្រសិនបើអ្នកទទួលទានកាហ្វេក្នុងបរិមាណត្រឹមត្រូវ អ្នកមិនត្រឹមតែអាចការពារហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសុដន់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជួយលើកកម្ពស់ដល់អ័រម៉ូន Estrogens សម្រាប់ផ្លូវភេទ ថែមទៀត៕

drink coffee 3cups small breasts

មតិយោបល់

Loading...