ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា លក្ខណៈពិសេសថ្...

លក្ខណៈពិសេសថ្មី នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ នៅលើ Windows 10 Creators

0

បរទេស: ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows សូមណែនាំ នូវជំហានបន្ទាប់នៃការច្នៃប្រឌិតថ្មីជាមួយ Windows 10 Creators Update ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការច្នៃប្រឌិតថ្មី និងការលេងហ្គេម ដែលមានបទពិសោធន៍ ជុំវិញមនុស្សដែលសកម្មច្រើន។ បង្កើតនូវភាពអស្ចារ្យលក្ខណ: 3D និងគំនិតរស់រវើក ទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងរហ័ស រួមទាំង ចែករំលែកជាមួយនិងមនុស្សដែលជាប់ទាក់ទងនិងអ្នក ហើយរីករាយជាមួយហ្គេម Epic ក្នុងកម្រិត 4K ដ៏មានគុណភាពខ្ពស់។

ពាំនាំគំនិតរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ជីវិតថ្មីលក្ខណ: 3D

លក្ខណ:ពិសេសទាំងនេះនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ ហើយមានដំណើរការនៅលើ Windows 10 តែប៉ុណ្ណោះ៕

windows_upcomingfeatures_v08_2vr_740x417 windows_upcomingfeatures_v08_games_1040x585 windows_upcomingfeatures_v08_vr_740x417

មតិយោបល់