ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា iPad Pro នឹងប...

iPad Pro នឹងបន្ថែមម៉ូដែលថ្មី អេក្រង់ ១០,៩ អ៊ីង

0
ipad-mini-4-image-001

Apple អាចនឹងធ្វើការកែលម្អ iPad Pro ទាំង២ម៉ូដែល ជាមួយនឹងការបន្ថែមម៉ូដែលថ្មី អេក្រង់ ១០,៩ អ៊ីង។ ជាការរំពឹងទុកថា ការផលិតចេញនូវជំនាន់ថ្មីរបស់ iPad Pro ត្រូវការកែប្រែអេក្រង់សារជាថ្មីទាំងអស់។ ចំណែកឯ iPad Pro អេក្រង់ ៩,៧ អ៊ីង នឹងប្តូរទៅជាអេក្រង់ ១០,៩ អ៊ីងវិញ។ ឆ្នាំខាងមុខ ជំនាន់ថ្មីរបស់ iPad ៩,៧ អ៊ីង នឹងរំពឹងទុកថា មានតម្លៃទាបជាងមុន ជាមួយការផលិតឡើងដោយទំហំម៉ាស៊ីនមិនប្រែប្រួល៕

មតិយោបល់