ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Twitter ណែនាំ...

Twitter ណែនាំមុខងារថ្មី QR Codes សម្រាប់ស្វែងរកម្ចាស់គណនី

0
twitterqrcode-800x707

Twitter គឺជាបណ្តាញសង្គមល្បីល្បាញមួយ ថ្ងៃនេះគេបានណែនាំមុខងារថ្មី ដែលជាលំនាំមកពី Snapchat គឺមុខងារ QR codes ដែលរចនាឡើងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួល សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ស្វែងរកមិត្ត ឫតាមដាននរណាម្នាក់នៅលើបណ្តាញសង្គម Twitter។ QR Code របស់ Twitter ដាក់ឲ្យប្រើដាច់ដោយឡែកពីគ្នា សម្រាប់ម្ចាស់គណនី Twitter ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការស្កេន QR Code វានឹងលោតចេញនូវគណនីរបស់ម្ចាស់ QR Code នោះភ្លាម។

ដើម្បីធ្វើការជាមួយ QR code អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធី Twitter នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក iOS ឬ Android ហើយចូលទៅកាន់គណនីដោយផ្ទាល់ បន្ទាប់មកចុចលើនិម្មិតសញ្ញា Setting នឹងជ្រើសយកពាក្យថា QR Code រួចបង្ហាញមិត្តរបស់អ្នកឲ្យស្កេនដើម្បីចូលទៅកាន់ Profile អ្នក។

QR Codes ត្រូវបានបង្កើតឡើងមុនគេដោយកម្មវិធី Snapchat ដែលជាវិធីរហ័សមួយក្នុងការស្វែងរកមិត្ តដោយមិនចាំបាច់ វាយឈ្មោះស្វែងពួកគេ ប៉ុន្តែវាមិនមានប្រជាប្រិយដូចនៅលើ Twitter ទេ ព្រោះថាការកំណត់ QR Code បានបង្កប់អត្ថន័យយ៉ាងជ្រៅនៅលើ Twitter៕

មតិយោបល់