ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Apple បញ្ចេញន...

Apple បញ្ចេញនាឡិកាដៃវ័យឆ្លាតជំនាន់ថ្មី

0
0i4

Apple Watch Series 2 វាមានតម្លៃប្រហែល ៣៦៩ដុល្លារ នៅលើគេហទំព័រ Apple។ នាឡិកាដៃវ័យឆ្លាត ដែលមានមហិច្ឆតាធំធេងរបស់ Apple នេះមានប្រព័ន្ធការពារការជ្រាបទឹក និងបានផលិតឡើងដោយបញ្ចូលនូវប្រព័ន្ធ GPS សម្រាប់ការហែលទឹក និងធ្វើការតាមដានសកម្មភាព ហើយវាថែមទាំងមានដំណើរការយ៉ាងលឿនខុសពីធម្មតា និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសម្បូរបែប ដែលអាចភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ។ ជាមួយនិងផលិត Android Wear (នាឡិកាដៃវ័យឆ្លាត) ហាក់ដូចជាកំពុងបាត់បង់ទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះ រីឯក្រុមហ៊ុន Apple បាននាំមុខនូវលក្ខណ:ពិសេសពេញលេញនៅលើ Apple Watch (នាឡិកាដៃវ័យឆ្លាត) ៕

មតិយោបល់