ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ មនុស្ស ៧៣ នាក...

មនុស្ស ៧៣ នាក់ស្លាប់ ដោយសារការថត selfie ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

0

បរទេស: ចំនួនមនុស្សស្លាប់ ដោយសារការថត selfie មានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ខណ:ដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិក ឥឡូវនេះសង្ឃឹមថា ពួកគេនឹងអាចរកដំណោះស្រាយបញ្ហានេះបាន។ នេះបើយោងតាមរយ: សារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់ ដោយសារការថត selfie ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ មានមនុស្ស ១៥ នាក់ ហើយ៣៥ នាក់ទៀត នៅឆ្នាំ ២០១៥ និងគិតត្រឹម ៨ខែក្នុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ គឺមាន ៧៣នាក់។

ជុំវិញការស្លាប់នេះ គឺដោយពួកគេជ្រើសរើសទីតាំងថត selfie ដូចជា លើដំបូងអគារខ្ពស់ៗ ឬតាមជ្រលងភ្នំជាដើម ដើម្បីអាចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង៕

capt captur

មតិយោបល់