ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ថ្លៃស៊ុបពែរ៣៣...

ថ្លៃស៊ុបពែរ៣៣៥០រៀល, សាំងធម្មតា៣៣០០រៀល និងម៉ាស៊ូត៣០០០រៀល

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញផ្សាយសេចក្ដីជូនដំណឹងមុននេះបន្តិច អំពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធន: តាមស្ថានីយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងរយ:ពេល១០ថ្ងៃខាងមុខ។

តម្លៃប្រេងឥន្ធន:លក់រាយនៅទូទាំងប្រទេស រួមមាន៖

– ប្រេងសាំងស៊ុបពែរ = ៣.៣៥០ រៀល/លីត្រ

– ប្រេងសាំងធម្មតា = ៣.៣០០ រៀល/លីត្រ

– ប្រេងម៉ាស៊ូត = ៣.០០០ រៀល/លីត្រ

សេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ តម្លៃអតិបរមាលក់រាយប្រេងឥន្ធន:សម្រាប់អនុវត្តនៅតាមស្ថានីយ៍លក់រាយប្រេងឥន្ធន:ទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦៕

15109575_633399066843013_2795207779170514748_n

មតិយោបល់