ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ អ្នកភូមិ៨នាក់...

អ្នកភូមិ៨នាក់ ត្រូវបានដីបាក់កប់ក្នុងគុហា ពេលចូលជ្រកភ្នៀង

0

ចិន:មន្ទីរសាធារណការនៅក្នុងតំបន់ បាននិយាយ នៅយប់ ថ្ងៃសៅរ៍ ថា អ្នកភូមិប្រាំបីនាក់ត្រូវបាន កប់ដោយ ការបាក់ដីក្នុងតំបន់ស្វយ័តទីបេ ប្រទេសចិន កាលពីថ្ងៃសុក្រ។

អ្នកភូមិប្រាំបួននាក់ត្រូវបាន ចូលជ្រក ភ្លៀងនៅក្នុងគុហាមួយ នៅភូមិ Paldenze តំបន់ Medog ទីក្រុង Nyingchi នៅពេលដែលការរអិលបាក់ដី បានកើតឡើង ។

អ្នកភូមិ ម្នាក់ត្រូវបានទាញចេញមកក្រៅ ដោយរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយត្រូវបានបញ្ជូន ទៅមន្ទីរពេទ្យ។ចំណែកឯប្រតិបត្ដិការ ជួយសង្គ្រោះនៅបន្ត៕

Loading...