ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ផ្ទះពែកមីក្រុ...

ផ្ទះពែកមីក្រុងពាលី២រឿង បើកឆាករដូវកឋិន

0

ភ្នំពេញ: នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ផលិតកម្ម Red Picture ដែលធ្លាប់ល្បីល្បាញរឿង “ទង់ព្រលឹង” និង “ភូមិអត់មនុស្ស” បានប្រកាសពិធីក្រុងពាលីថតរឿង២ថ្មី ព្រមគ្នានៅផ្ទះរបស់លោកពែកមី នៅម្ដុំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ។ ក្នុងចំណោមរឿងទាំងពីរ មានមួយរឿងគឺជា រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាយពែកមី។

លោកពែកមីនិយាយថា «ពិធីក្រុងពាលីព្រឹកនេះ គឺរួមមានរឿង”អាតួកូនឪ” ដែលជារឿងដោយផ្ទាល់របស់លោក និងរឿង”ផ្ទះសរសរកណ្ដាល” ជារឿងផ្ទាល់របស់ផលិតកម្ម Red Picture »។ យ៉ាងមិញរឿងទាំង២ត្រូវបានចេញថតដោយផលិតកម្ម Red Picture តែមួយនោះទេ ដោយគ្រាន់មួយជារឿងរបស់លោក ដោយយកផលិតកម្ម Red Picture ជាដៃគូ និងមួយរឿងទៀតជារបស់ផលិតកម្មផ្ទាល់។ លោកពែកមីនិយាយថា រឿង” អាតួកូនឪ” ជាស្នាដៃរបស់លោក ដោយលោកក៏ជាអ្នកដឹកនាំផលិតដោយផ្ទាល់ផងដែរ។ លោកថារឿងនេះតម្រូវយកកូនប្រុសពៅរបស់លោកគឺ អាតួ ឲ្យធ្វើជាតួឯក បន្ទាប់ពីកត់សម្គាល់ថាកូនប្រុសរបស់លោក មានទេពកោសល្យក្នុងរឿង” ក្រមុំកូន១”។ រឿងនេះនឹងចេញផលិតចាប់ពីថ្ងៃក្រុងពាលី ដោយរឿងរបស់លោកគឺលោកគ្រប់គ្រងការផលិត ហើយរឿង” ផ្ទះសរសរកណ្ដាល” គឺខាងRed Picture គ្រប់គ្រងការផលិត ដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ព្រមគ្នា៕

ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី photo_2016-10-17_09-01-23 ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មីពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី

ពាក់មី
ពាក់មី

ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី ពាក់មី

មតិយោបល់