ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីកម្ពុ...

អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤-២៧វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

0

ភ្នំពេញ: អគ្គិសនីកម្ពុជា បានជូនដំណឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដើម្បីអនុវត្តការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណ:ងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

15193606_833132713495936_5826573340898785835_n 15109389_833132710162603_7119537178821108554_n

មតិយោបល់