ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀម! អ្នកខេ...

ត្រៀម! អ្នកខេត្តព្រះសីហនុ ជិតដាច់ភ្លើងហើយ

0

ព្រះសីហនុ: អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់