ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើងស្អែ...

ដាច់ភ្លើងស្អែក នៅសៀមរាប រយៈពេល១ ម៉ោង

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមអគ្គិសនីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភ: បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់បន្ទប់ភ្លើងមួយចំនួន តាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់