ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កែបនិងកំពតព្រ...

កែបនិងកំពតព្រឹកនេះ កំពុងស្ថិតក្នុងសភាពផ្ទៃមេឃអួអាប់គ្របដណ្តប់ជាមួយនឹងភ្លៀងរលឹម!

0

យោងតាមផេកផ្លូវការ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅខេត្តកែប និងខេត្តកំពត នាព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ដោយផ្ទៃមេឃមានសភាពអួអាប់ គ្របដណ្តប់ជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់រលឹមស្រិចៗ នៅតាមតំបន់មួយចំនួន។

តែគួរបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថា ព្រឹកថ្ងៃទី១មេសា នេះ រាជធានីភ្នំពេញក៏មានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ៕

មតិយោបល់