ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ២ថ្ងៃទៀត ខេត្...

២ថ្ងៃទៀត ខេត្តមួយចំនួននឹងដាច់ភ្លើង!

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៩ព្រឹក នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់