ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កំពង់ចាម ត្រៀ...

កំពង់ចាម ត្រៀមដាច់ភ្លើង !

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម សាខាពញាក្រែក បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកំពង់ចាម សាខាពញាក្រែកនឹងសូមធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់មួយចំនួន ក្នុងស្រុកពញាក្រែក នៅថ្ងៃ សៅរ៏ ទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ចាប់ពីវេលាម៉ោង ៧ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់